Katedra Filologii Klasycznej UŁ

Aktualności

Program konferencji Rzym a Półwysep Iberyjski.

Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji. Plik można pobrać tutaj.

Uroczystość inauguracyjna dla studentów pierwszego roku

Dnia 7 grudnia 2016 r. w godzinach poobiednich odbyła się uroczystość inauguracyjna dla studentów pierwszego roku filologii klasycznej, organizowana – jak co roku – przez zarząd Koła Młodych Klasyków. W spotkaniu, które miało miejsce w sympatycznym pomieszczeniu bufetowym przylegającym do wydziałowej restauracji „FIL-MIL”, uczestniczyli, poza licznie obecnym pierwszym rokiem studiów filologii klasycznej przedstawiciele grona pracowniczego Katedry, a także studenci lat pozostałych oraz zaproszeni absolwenci kierunku. Studenci roku pierwszego, po wysłuchaniu tradycyjnego przemówienia wygłaszanego w języku łacińskim przez opiekuna Koła, poddani zostali wielu próbom wykazującym ich zdolności oraz przygotowanie do odbywania studiów filologii klasycznej – co wplecione zostało w iście kryminalną intrygę zabójstwa i toczącego się śledztwa – a następnie w niebanalny sposób pasowani zostali na członków społeczności akademickiej przez opiekuna pierwszego roku studiów, dr Joannę Rybowską. Całość odbywała się w miłej atmosferze biesiady przygotowanej przez starsze koleżanki i kolegów. Zdjęcia z tej uroczystości można obejrzeć w naszej galerii.

Nowy plan zajęć

Dostępny jest już plan zajęć na semstr letni w roku akademickim 2016/2017. Plik można pobrać tutaj.

Międzynarodowa Konferencja Female Dieties and Demons in Indo-European Culture

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w międzynarodowej konferencji "Bóstwa i demony kobiece w kulturze indoeuropejskiej”, która odbędzie się w Łodzi w dniach 19-21 X 2017r.

Organizatorami konferencji są: Katedra Filologii Słowiańskiej, Katedra Filologii Klasycznej oraz Koło Łódzkie Polskiego Towarzystwa Filologicznego.

Miejsce obrad: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego (ul. Pomorska 171/173).

Zaproszenie/Invitation

Formularz zgłoszeniowy/Application

Erasmus+ czyli przygoda życia

Rekrutacja Erasmus+

Informujemy, że rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2017/2018 jest już otwarta. Szczegółowe informacje dostępne są tutaj. Koordynatorem Erasmus dla naszego kiedunku jest dr Adrianna Grzelak - Krzymianowska.

Konferencja "Rzym a Półwysep Iberyjski"/
Call for papers "Rome and Iberian Peninsula".

For English version please click here.

Katedra Filologii Klasycznej i Katedra Filologii Hiszpańskiej Uniwersytetu Łódzkiego zapraszają do udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej Rzym a Półwysep Iberyjski. Różnorodność relacji od starożytności po współczesność, która odbędzie się w dniach 27–28 kwietnia 2017 roku. Więcej informacji o konferencji tutaj.

Inauguracja roku akademickiego 2016/2017 na Wydziale Filologicznym UŁ

dla studiów stacjonarnych I i II stopnia odbędzie się 30 września 2016r. (piątek) w auli A1 Wydziału Filologicznego przy ul. Pomorskiej 171/173

godz. 10.00

 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (wszystkie specjalności);
 • Dziennikarstwo międzynarodowe;
 • Filmoznawstwo;
 • Filologia polska;
 • Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo;
 • Informacja w środowisku cyfrowym;
 • Kulturoznawstwo;
 • Logopedia;
 • Logopedia z audiologią;
 • Nowe media i kultura cyfrowa;

 

godz. 12.00

 

 

 • Filologia angielska;
 • Filologia germańska;
 • Filologia hiszpańska (wszystkie specjalności);
 • Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie;
 • Filologia romańska (wszystkie specjalności);
 • Filologia rosyjska;
 • Filologia słowiańska;
 • Filologia włoska;
 • Lingwistyka dla biznesu;
 • Studia polsko-niemieckie;

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE DLA STUDENTÓW I ROKU, I i II STOPNIA ODBĘDZIE SIĘ 30 WRZEŚNIA O GODZ. 11:00 W SALI 2.36.

ZAPISY na ZAJĘCIA OGÓLNOUCZELNIANE w semestrze zimowym 2016/2017

W ramach kształcenia interdyscyplinarnego w semestrze zimowym 2016/2017 zapraszamy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego do uczestnictwa w :

Studenci mogą uczestniczyć w zajęciach ogólnouczelnianych bezpłatnie tylko wówczas, gdy zajęcia te zostały uwzględnione w ich programach studiów. Przedmiot realizowany poza programem studiów (§ 43 Regulaminu studiów w UŁ) będzie podlegał opłacie w wysokości ustalonej w zarządzeniu Rektora UŁ. Wysokości tych opłat (mogą być różne, w zależności od wydziału, na którym dany przedmiot jest realizowany) zawarte są w zarządzeniu Rektora UŁ w sprawie zasad odpłatności za zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie Łódzkim.

Szczegółowe informacje:
http://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/zajecia-ogolnouczelniane

Rejestracja elektroniczna poprzez UsosWeb na semestr zimowy 2016/2017 trwa od 24 września do 6 października br.

Kod rejestracji: 00-P-OGOLNUCZ-Z16/17

UWAGA !!! Zarejestrowanie się na przedmiot ogólnouczelniany w systemie UsosWeb (dotyczy to także Akademii Polskiego Filmu) powoduje, że przedmiot ten staje się dla studenta obowiązkowy i jego zaliczenie jest wymagane do zaliczenia semestru/roku. Wszelkich zmian na listach można dokonywać najpóźniej do 20 października br.

Doktoranci nie biorą udziału w rejestracji elektronicznej. Chęć uczestnictwa zgłaszają prowadzącemu zajęcia oraz koordynatorowi zajęć ogólnouczelnianych na wydziale, na którym prowadzony jest ten przedmiot. Odpłatność za Akademię Polskiego Filmu ponoszą taką jak studenci.

Wśród zajęć ogólnouczelnianych znajdują się wykłady oferowane przez Wydział Filologiczny.

Concilium Latinum Lodziense XII

Auri sacra fames. Homo prae sua possidendi cupidine. Lodziae, diebus 28-o et 29-o m. Maii A.D. MMXVI / Łódź, 28–29 maja 2016 r.

ordo rerum/program

d. 28-us m. Mai (dies Saturni) / 28 maja (sobota)

receptio hospitum ab hora 14.00 / recepcja od godz. 14.00

16.00

·        Salutationes / Powitanie

·        Nicolaus Szymański: De antidosi sive bonorum permutatione Atheniensibus iure permissa

·        Magdalena Gorący: De Graecia vetere et fabulosis Asiae opibus.  

·        Anna Maciejewska: Quanti constat et cur tanti? Exercitatio commercii bene perficiendi.

17.30 intermissio – caffeum / przerwa kawowa

·        Damianus Pierzak: Quemadmodum C. Gracchus abstinentiam suam provincialem in orationibus post reditum ex Sardinia habitis depinxerit

·        Sbigneus Danek: Quid M. T. Cicero de iustis munificentiae finibus senserit.

·        Camilla Mrozek-Kochanek: Quanti gratia putanda sit? M. T. Cicero de beneficio per amicitiam faenerando.

·        Ignatius Richardus Danka: De Laribus deis rei familiaris custodibus.

·        Silvia Krukowska: Possitne inops vita peccatum considerari? De falsa modestia pietateque incultis aetatibus occurrente.

19.30: cena festiva; post cenam – circa horam 20.30 – cantus  / bankiet; po nim – ok. godz. 20.30 – pieśni i piosenki

d. 29us  m. Mai (dies Solis) / 29 maja (niedziela)

9.00 ientaculum / śniadanie

10.00

·        Catharina Ochman: De C. Fabricii imperatoris continentia. Legamus Auli Gellii 'Noctium Atticarum' capitulum XIV libri I.

·        Michael Heintze: De avaritia Trimalchionis.

·        Martinus Loch: Quid de thesauris acquirendis et perditis Martialis scripserit.

·        Adriana Grzelak- Krzymianowska Dives qui sapiens, sed qui dives non semper sapiens. De male et nimis divitiis utentibus.

11.30  intermissio – caffeum / przerwa kawowa

·        Robertus Zawadzki: De Croeso et divitiis et vita beata.

·        Agnes SiechDe  ornamentis pretiosis quisquiliarum in acervo inventis vel paucis verbis de thesauro Novoforensi.

·        Maria Iudith Woźniak: De amoris fame super omnia aurea in Carminibus Rivipullensibus expressa.

·        Raphael Rosół: De parsimonia vel avaritia Posnaniensium.

valedictiones / pożegnanie

Concilium habebitur in aede Universitatis ad congressus agendos destinata, posita autem in limine urbis, ad silvam Lagievnicensem.

A statione ferriviae et autoraedarum perveniri potest tramine urbano 12 ad plateam Plac Dąbrowskiego appellatam, deinde autoraeda longa 51 (seu 51A seu 51B) aut 60 (seu 60A seu 60B) usque ad viam Rogowska, unde pedibus eundum (circa 600 metra – ab autoraeda 51 dextrorsum, a 60 autem sinistrorsum); alioquin taxiraeda.

Contributio constabit 80 Aureis Polonicis (pro pernoctatione cum ientaculo, cena festiva, caffea et crustulis), qui transscribendi sunt usque ad diem 20‑um m. Maii huius anni in computum Facultatis Philologicae Universitatis Lodziensis:

96 1240 3028 1111 0010 2943 1767 qui retinetur in argentaria Pekao S.A., II O/Lodz,
cum necessaria adnotatione „LATINA [+ nomen participis]”.
 Qua pecunia soluta pernoctatio reservabitur.

Cui opus non est pernoctatione, qui tamen cenae festivae interesse velit, solvat (ad eundem diem in eundem computum, eadem adnotatione facta) Aureos Polonicos 50.

Konferencja odbędzie się w ośrodku konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego mieszczącym się na skraju miasta, przy lesie Łagiewniki.

Dojazd z dworca Łódź Kaliska: tramwajem 12 do Placu Dąbrowskiego, stamtąd autobusem 51 (lub 51A lub 51B) bądź 60 (lub 60A lub 60B) do ul. Rogowskiej, od przystanku pieszo (ok. 600 metrów – od linii 51 w prawo, od linii 60 w lewo); ewentualnie taksówką.

Koszt udziału wynosi 80 złotych (nocleg ze śniadaniem, bankiet, przerwy kawowe). Wpłaty należy wnosić do dnia 20 maja 2016 r., przelewem na rachunek Wydziału Filologicznego UŁ:

96 1240 3028 1111 0010 2943 1767, w banku Pekao S.A., II Oddział w Łodzi, 
z tytułem przelewu „Latina [+ nazwisko uczestnika]”. Wniesienie wpłaty jest potwierdzeniem rezerwacji noclegu.

Dla tych, którzy chcą wziąć udział w bankiecie, lecz nie potrzebują noclegu, opłata wynosi 50 złotych; należy ją wnieść w tym samym terminie, na to samo konto, z tą samą adnotacją.

Osoby, które potrzebują faktury, proszone są o zgłoszenie tej potrzeby i podanie niezbędnych danych do prof. Zbigniewa Danka:

(zbigdan@uni.lodz.pl; 42 6578663) do dnia 20 maja 2016 r. Brak zgłoszenia będzie oznaczać rezygnację z faktury.

inscriptiones cursuales / adresy

Uniwersytet Łódzki

Katedra Filologii Klasycznej

ul. Pomorska 171/173

91-404 Łódź

Ośrodek Konferencyjny

Uniwersytetu Łódzkiego

ul. Rogowska 26

91-529 Łódź

Si quis plura scire velit, rogandi sunt: / Na dalsze pytania odpowiedzą:

Zbigniew Danek: zbigdan@uni.lodz.pl

Anna Maciejewska: charisia@uni.lodz.pl

 

Interdyscyplinarna konferencja naukowa METATEKSTY I PARATEKSTY TEATRU I DRAMATU
(OD ANTYKU DO WSPÓŁCZESNOŚCI)
ŁÓDŹ, 17-18 MARCA 2016 ROKU

Program konferencji

Tematem konferencji są dwie kategorie transtekstualności wyróżnione przez Gérarda Genette’a – meta- i paratekstualność, ujęte w kontekście badań nad teatrem i dramatem. Do szeroko rozumianych meta- i paratekstów należą didaskalia, ilustracje, incipity, odsyłacze, posłowia, przedmowy, przypisy, tytuły, a także różnego rodzaju komentarze, recenzje, omówienia oraz streszczenia. Peryferie tekstu zmieniały się na przestrzeni wieków od epoki starożytnej do czasów współczesnych. Ich cechy charakterystyczne i zadania zależały od rodzaju tekstu głównego, epoki literackiej oraz dominujących w danej kulturze tendencji naukowych oraz teatralno-dramatycznych.

Chociaż terminy „metatekst” i „paratekst” są nowożytne, ich przykłady można znaleźć już w antyku, na początku istnienia literatury europejskiej. Do tego rodzaju tekstów należą starogreckie i łacińskie scholia, czyli komentarze, w których znajdują się np. streszczenia starożytnych utworów dramatycznych, życiorysy poetów czy uwagi dotyczące ówczesnych przedstawień teatralnych. Wszystkie te teksty stanowią podstawę badań w projekcie Starożytny teatr i dramat w świetle pism scholiastów, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (DEC-2012/07/B/HS2/01475), który jest realizowany przez organizatorów konferencji.

Głównym celem konferencji jest dyseminacja wyników badań osiągniętych podczas realizacji wspomnianego projektu oraz skonfrontowanie ich z rezultatami prac innych badaczy reprezentujących różne dziedziny humanistyki (filologie nowożytne, kulturoznawstwo, socjologia, antropologia i inne). Konferencja adresowana jest do szerokiego interdyscyplinarnego grona naukowców, podejmujących w swych badaniach problematykę meta- i paratekstów teatru oraz dramatu.

Język konferencji: angielski, polski

Komitet organizacyjny konferencji
Prof. dr hab. Jadwiga Czerwińska
Dr Małgorzata Budzowska
Dr Katarzyna Chiżyńska

11 MARCA 2016 ROKU ZAPRASZAMY NA ANTYCZNĄ NOC LITERATURY!

Stypendia Erasmus

Wszystkich studentów zainteresowanych wyjazdem na stypendia w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2016/2017 zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się na Wydziale Filologicznym w piątek 19.02.2016 w godz. 10.00 - 11.30 w auli A1. W zakładce STUDIA I STUDENCI – ERASMUS można znaleźć aktualny terminarz rekrutacji.
Informujemy, że koordynatorem programu Erasmus w Katedrze Filologii Klasycznej UŁ jest dr Adriana Grzelak-Krzymianowska.

XII Studencka Konferencja Starożytnicza Panta rhei. Pamięć, czas i przemijanie w starożytności

Koło Antycznej Translatoryki działające przy Katedrze Filologii Klasycznej serdecznie zaprasza do udziału w XII Studenckiej Konferencji Starożytniczej, która odbędzie się w dniach 13-15 maja 2016 roku w Poznaniu.
W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do uczestnictwa pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów zainteresowanych starożytnością – historią, literaturą, filozofią, sztuką i różnego rodzaju nawiązaniami do antyku w epokach późniejszych. Podobnie jak w latach poprzednich organizatorzy Studenckiej Konferencji Starożytniczej stawiają sobie za cel stworzenie platformy dla wymiany rezultatów badawczych, dyskusji i integracji środowiska młodych badaczy starożytności. Tym razem chcemy zająć się szeroko pojętymi motywami czasu, pamięci oraz przemijania w starożytności.
Na abstrakty referatów, prezentujących wyniki autorskich badań, wraz z załączoną bibliografią oczekujemy do 6-ego marca 2016 r. Formularze zgłoszeniowe należy przesyłać na adres: konf.sks@gmail.com. Maksymalny czas wystąpienia to 20 minut. Językiem konferencji jest język polski. Opłata konferencyjna wynosić będzie 60 zł. Po zakończeniu konferencji planowane jest wydanie publikacji pokonferencyjnej. Wymagany formularz zgłoszeniowy oraz wszystkie informacje dotyczące konferencji znajdują się na stronie internetowej:

http://studenckakonferencjastarozytnicza.wordpress.com

ORGANIZATORZY:
Koło Naukowe Klasyków UAM (główny organizator), Sekcja Orientalistyczna oraz Sekcja Starożytna „Amici Antiquitatis” Studenckiego Koła Naukowego Historyków im. Gerarda Labudy UAM, Koło Starożytnicze Studentów KUL, Studenckie Koło Naukowe Historyków Starożytności UWr, Koło Naukowe Młodych Klasyków Instytutu Filologii Klasycznej UW, Koło Starożytnicze UW, Koło Naukowe Filologów Klasycznych UJ, Studenckie Koło Naukowe Archeologii Śródziemnomorskiej UG oraz Koło Antycznej Translatoryki UŁ.

Konferencja METATEKSTY I PARATEKSTY TEATRU I DRAMATU(OD ANTYKU DO WSPÓŁCZESNOŚCI)

Zapraszamy do nasyłania zgłoszeń na międzynarodową konferencję naukową, organizowaną przez Katedrę Filologii Klasycznej oraz Katedrę Filologii Romańskiej UŁ.

Zaproszenie w wesji polskiej.

For english please click here.